• Zwroty i reklamacje

Czas na odstąpienie od umowy
14 dni
Koszt zwrotu ponosi kupujący.

Adres do zwrotu
P.H.U INFO-TECH
Batalionów Chłopskich 14/ 2A
83-000 Pruszcz Gdański
Polska

 

 

  Procedura rozpatrywania reklamacji 

 

  • Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub wysłać bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego P.H.U INFO-TECH, ul. Batalionów Chłopskich 14 budynek 2/1, 83-000 Pruszcz Gdański.
  • Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy  serwisowej.  
  • Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
  • Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.  

Ważne  

 

  • Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport  do serwisu.  
  • Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria  mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).  
  • Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową) oraz szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania.
  • Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji. Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
  • Sklep zamknięty

Trwają prace serwisowe, zapraszamy wkrótce.